Kirjaudu sisään Lakeuden EKO

Kirjaudu
sisään

Jätehuoltomääräykset astuivat voimaan perjantaina 1.3.2019. Poikkeuksena on pykälä 16 ”Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen maarakenteissa”, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on jättänyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Asiaa käsiteltiin Lakeuden EKOn kokouksessa. Pöytäkirjat ovat luettavissa ”toiminta/jätehuoltoviranomainen” (linkki).

Uutta näissä jätehuoltomääräyksissä ovat mm. kompostoinnin ilmoittaminen jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksien ansioista saamme varmennettua tietoa alueemme biojätteen hyödyntämisestä sekä tarvittaessa jätehuoltoviranomainen voi varmistaa kompostoinnin tontilla.

Uutta ovat myös osittain tiukentuneet lajitteluvelvollisuudet, erityisesti Utajärven kunnassa. Muutokset tapahtuvat siirtymäajalla. Jäteastian tyhjennysväleissä isoin muutos on biojäteastian tyhjennyksessä, joka piteni talvella 2 viikosta 4 viikkoon ja kesällä viikosta 2 viikkoon.

Sen sijaan jo aikaisempien jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien on pitänyt sopiva jätteenkuljetuksista sekä säännöllisistä tyhjennysväleistä. ”Soitosta tyhjennyksiä” ei ole saanut olla. Uudet jätehuoltomääräykset on luettavissa ”määräykset/jätehuoltomääräykset” sivulla.