Kirjaudu sisään Lakeuden EKO

Kirjaudu
sisään

Lakeuden EKO on tehnyt päätöksen jätteenkuljetusjärjestelmästä sekä hyväksynyt vuoden 2019 jätetaksan 24.10. pidetyssä kokouksessa. Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnissa jatketaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Ramboll Oy:n tekemässä selvityksessä ”Selvitys jätelain 35 §:n ja 37 §:n mukaisten ehtojen täyttymisestä Lakeuden EKO:n toiminta-alueella”, ei todettu laillista estettä valita kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta.

Päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä selvityksineen, sekä hyväksytty vuoden 2019 jätetaksa on luettavissa täältä Pöytäkirja 24.10.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla kirjallisesti 7.12.2018 mennessä Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuteen (PL 189, 90101 Oulu, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi).