Kirjaudu sisään Lakeuden EKO

Kirjaudu
sisään

Rekisterinpitäjä

Limingan kunta
Osoite Liminganraitti 10 91900 Liminka
Y-tunnus 0186553-2
sähköposti kunta@liminka.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pihla Hasan
Osoite: puhelin Liminganraitti 10 050 324 0963

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Raija Karjalainen
Puhelin: 044 497 3709
sähköposti: pihla.hasan(at)liminka.fi
sähköposti: raija.karjalainen(at)liminka.fi

Rekisterin nimi

Lakeuden EKOn asiakasrekisteripage1image22588480

Limingan kunnan tietosuojaperiaatteet

Limingan kunnan luottamushenkilöt ja henkilökunta ovat sitoutuneet tietosuojan huomioivaan toimintaan. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jätelakiin (646/2011, 143 §) perustuva jätehuoltoviranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Jätteenkuljetusyritykset (Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntien alueella, jotka keräävät kuntalaisten yhdyskuntajätettä)

Kiinteistöjen omistajat/haltijat (Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnissa)

Tietojen säilytysajat tai sen määrittämisen kriteerit

viisi (5) vuotta. Perustuu jätelakiin (646/2011, 143 §).

Rekisterin tietosisältö

Kiinteistön tiedot (osoite), asukkaan tiedot (nimi), jätejakeet ja niiden määrä, jotka on kerätty kiinteistöltä ja sekä keräysväli.
Keräävän jätekuljetusyrityksen tiedot (nimi, osoite, tieto jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä)

Säännönmukaiset tietolähteet

VTJ:n jätehuoltopoiminta Jätekuljetusyritykset

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Viranomaiset (kunnan jätehuoltoviranomainen, ympäristöviranomainen)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot suojattu käyttäjätunnuksin.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa.
Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö lähetetään os. Limingan kunta, Limingaraitti 10, 91900 Liminka kunta(at)liminka.fi