Kirjaudu sisään Lakeuden EKO

Kirjaudu
sisään

Toiminta

Lakeuden EKO toimii yhdessä operatiivisten palveluiden tuottajan kanssa edistämässä alueen jätehuoltoa ja kestävää kehitystä sekä antaa neuvontaa ja opastusta.  Lakeuden EKO laatii vuosittain toimintasuunnitelman, sekä budjetin. 

 • tiedottaa jätelain ja määräysten muutoksista
 • tuo esille tutkimus- ja kehitystuloksia ja muita jätealan uutisia
 • antaa vinkkejä jätteiden määrän vähentämiseksi ja kierrättämiseksi
 • osallistuu seminaareihin ja koulutuksiin
 • järjestää kyselyitä ja selvityksiä jätehuollon aiheista
 • tekee yhteistyötä alueen jätehuoltoyritysten kanssa ja muiden jätealan toimijoiden kanssa

 

Jätehuoltoviranomainen

Lakeuden EKO -lautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntien alueella.  Lakeuden EKO:n tehtäviin kuuluu mm. 

 • päättää alueen jätehuoltomääräyksistä
 • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräysten noudattamisesta
 • hyväksyä jätetaksa
 • päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä
 • pitää yllä jätteenkuljetusrekisteriä
 • seurata kiinteistöjen jätehuollon liittymisvelvollisuuden noudattamista
 • kehittää alueen jätehuoltoa
 • edistää kestävän kehityksen ja etusijajärjestyksen toteutumista
 • toimia yhteistyössä alueen jätehuollon toimijoiden kanssa
 • toimia yhteistyössä ympäristötoimen ja muiden viranomaisten kanssa

 

Jätehuoltoviranomainen myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksien noudattamisesta. Näitä poikkeamia voivat olla esim. jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen yli jätehuoltomääräyksissä annetuista rajoista tai myöntää vapautus järjestettyyn jätehuoltoon liittymisestä määräajaksi. Kuntalainen voi saada luvan esim. pidentää jäteastian tyhjennysväliä, jos hän asuu yksin tai kaksin, perheen tuottama jätemäärä on vähäinen ja jätteistä lajitellaan erikseen hyötyjätteet, biojäte ja polttokelpoinen jäte. Jätehuoltomääräysten sallimissa rajoissa jäteastian tyhjennysvälin voi sopia sopivaksi oman jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ennen sähköisen asioinnin käyttöönottoa, anomukset poiketa jätehuoltomääräyksistä osoitetaan Lakeuden EKO -lautakunnalle; Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka tai sähköpostilla lakeudeneko@liminka.fi.    Lisätietoja jätehuoltoviranomaisen toiminnasta ja alueen jätehuollosta antaa:

Pihla Hasan ympäristösuunnittelija p. 050-3240963 (ma – pe 8 – 16) lakeudeneko@liminka.fi

Huomaa!  Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana jätehuoltoviranomaisen kanssa asioidaan ainoastaan puhelimitse tai sähköpostitse. Läsnäolo Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kunnissa peruutetaan toistaiseksi. Lisäksi jätehuollon info- ja tiedotustilaisuuksia, eikä jäteasemien vierailukäyntejä järjestetä toistaiseksi.

 

Lautakuntaan on valittu kaksi jäsentä jokaisesta kunnasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Lakeuden EKO -lautakunnan jäsenet vuodelle 2018 – 2021

Lakeuden EKO -latakunta pöytäkirjat sekä esityslistat voit katsoa täältä…

EKOposti toukokuu 2020 on luettavista EKOposti toukokuu2020 korjattu. nettiin.

EKOposti helmikuu 2020 EKOposti maalis2020 nettiin

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 on luettavissa täältä

Ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristönsuojelu käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainesten oton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin.  Ympäristöviranomainen käsittelee jätelain mukaiseen valvontaan liittyviä asioita, kuten roskaamisasioita sekä velvollisuutta liittyä järjestettyyn jätehuoltoon. Lisäksi annetaan neuvontaa jäteasioissa. Ympäristönsuojeluviranomaiselle tehdään ilmoituksia mm. elintarvikehuoneistosta, alkutuotantopaikasta, leirintäalueesta ja suuresta (yli 500 henkilöä) tapahtumasta. Huom! Muista tehdä yli 1000 hengen tapahtumasta jätehuoltosuunnitelma myös Lakeuden EKOlle!

Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta. Tehtäviä hoitaa Oulun seudun ympäristötoimi, joka vastaa kunnallisesta ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta sekä eläinlääkintähuollosta. 

Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut.

Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän yleisötapahtumien ohje: LakeudenEKO jäteohje 2019 uusittu

Ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen suuresta yleisötapahtumasta. 

Oulun Seudun ympäristötoimen tiedote  4/2020 Tiedote poltosta 2020.

Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvonta virka-aikana p. 044 703 6790 Ympäristötoimen sähköposti ymparisto(at)ouka.fi (luetaan työpäivisin virka-aikana). Palautetta esim. maastoon jätetyistä jätteistä voi ilmoittaa ympäristötoimeen täältä.

Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90140 Oulu, Aukioloajat ma–pe klo 8–16 Postiosoite PL 34, 90015 Oulun kaupunki Puhelin vaihde 08 558 410 faksi 08 557 1490 Verkkosivut https://www.ouka.fi/ymparistonsuojelu

 

Utajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pudasjärven hallinnoima Oulunkaaren Ympäristöpalvelut.

Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset, esim. yleisötapahtuman voi ilmoittaa täältä.

Käyntiosoite: Varsitie 7 93101 Pudasjärvi, Postiosoite: PL 10, 93101 Pudasjärvi Utajärven kunnan ympäristöviranomaisen tehtäviä hoitaa ympäristötarkastaja:  Raija Kärenlampi Ympäristönsuojelu raija.karenlampi(at)pudasjarvi.fi 0500 282 946

Operatiivisten palveluiden tuottaja

Kempeleen Jätekuljetus Ky

Avoinna ark. 7:00 – 18:00

puh 08 562 03 10

Ekohaka 7 90440 Kempele

neuvonta@kempeleenjatekuljetus.fi

www.kempeleenjatekuljetus.fi

Operatiivisten palveluiden tuottaja