Kirjaudu sisään Lakeuden EKO

Kirjaudu
sisään

Toiminta

Lakeuden EKO toimii yhdessä operatiivisten palveluiden tuottajan kanssa edistämässä alueen jätehuoltoa ja kestävää kehitystä sekä antaa neuvontaa ja opastusta.  Lakeuden EKO laatii vuosittain toimintasuunnitelman, sekä budjetin. 

 • tiedottaa jätelain ja määräysten muutoksista
 • tuo esille tutkimus- ja kehitystuloksia ja muita jätealan uutisia
 • antaa vinkkejä jätteiden määrän vähentämiseksi ja kierrättämiseksi
 • osallistuu seminaareihin ja koulutuksiin
 • järjestää kyselyitä ja selvityksiä jätehuollon aiheista
 • tekee yhteistyötä alueen jätehuoltoyritysten kanssa ja muiden jätealan toimijoiden kanssa

Vuonna 2019 olemme olleet mm. seuraavissa kuntiemme tapahtumissa: 

12.1 Lakeus talon avajaiset, Liminka

14 – 17.1 Jäteasemien avajaiset: Liminka, Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi

12 – 14. 4 Rakentajamessut, Oulu

29.5 Kesänportti -tapahtuma, Tyrnävä

6.7. Niittypäivä, Liminka

7.7 Mökkiläistapahtuma, Utajärvi

28.9. Perunamarkkinat, Tyrnävä

9.10 Ympäristöilta Katajiston kylätalolla klo: 18.00, Ahmas Katajiston kylätalon facebook

29.10 Tiedotustilaisuus Limingan Lakeustalolla 2 kr. klo: 18.00.

11.11. Kyselytunti, Muhoksen Koivu ja tähti

 

Jätehuoltovirainomainen

Lakeuden EKO toimii jätehuoltoviranomaisena Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntien alueella.  Lakeuden EKO:n tehtäviin kuuluu mm. 

 • päättää alueen jätehuoltomääräyksistä
 • myöntää poikkeukset jätehuoltomääräysten noudattamisesta
 • hyväksyä jätetaksa
 • päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä
 • pitää yllä jätteenkuljetusrekisteriä
 • seurata kiinteistöjen jätehuollon liittymisvelvollisuuden noudattamista
 • kehittää alueen jätehuoltoa
 • edistää kestävän kehityksen ja etusijajärjestyksen toteutumista
 • toimia yhteistyössä alueen jätehuollon toimijoiden kanssa
 • toimia yhteistyössä ympäristötoimen ja muiden viranomaisten kanssa

 

Jätehuoltoviranomainen myöntää poikkeukset jätehuoltomääräyksien noudattamisesta. Näitä poikkeamia voivat olla esim. jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen yli jätehuoltomääräyksissä annetuista rajoista tai myöntää vapautus järjestettyyn jätehuoltoon liittymisestä määräajaksi. Kuntalainen voi saada luvan esim. pidentää jäteastian tyhjennysväliä, jos hän asuu yksin tai kaksin, perheen tuottama jätemäärä on vähäinen ja jätteistä lajitellaan erikseen hyötyjätteet, biojäte ja polttokelpoinen jäte. Jätehuoltomääräysten sallimissa rajoissa jäteastian tyhjennysvälin voi sopia sopivaksi oman jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ennen sähköisen asioinnin käyttöönottoa, anomukset poiketa jätehuoltomääräyksistä osoitetaan Lakeuden EKO -lautakunnalle; Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka tai sähköpostilla lakeudeneko@liminka.fi.    Lisätietoja jätehuoltoviranomaisen toiminnasta ja alueen jätehuollosta antaa:

Pihla Hasan ympäristösuunnittelija p. 050-3240963 (ma – pe 8 – 16) lakeudeneko@liminka.fi

 

Lautakuntaan on valittu kaksi jäsentä jokaisesta kunnasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

Lakeuden EKO -lautakunnan jäsenet vuodelle 2018 – 2021

Lakeuden EKO -latakunta pöytäkirjat sekä esityslistat voit katsoa täältä…

EKOposti helmikuu 2020 EKOposti maalis2020 nettiin

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 on luettavissa täältä

Ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristönsuojelu käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainesten oton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin.  Ympäristöviranomainen käsittelee jätelain mukaiseen valvontaan liittyviä asioita, kuten roskaamisasioita sekä velvollisuutta liittyä järjestettyyn jätehuoltoon. Lisäksi annetaan neuvontaa jäteasioissa.

Oulun seudun ympäristötoimi Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien ympäristöviranomaisena toimii Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta. Tehtäviä hoitaa Oulun seudun ympäristötoimi, joka vastaa kunnallisesta ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta sekä eläinlääkintähuollosta. 

Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvonta virka-aikana p. 044 703 6790 Ympäristötoimen sähköposti ymparisto(at)ouka.fi (luetaan työpäivisin virka-aikana)

Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90140 Oulu, Aukioloajat ma–pe klo 8–16 Postiosoite PL 34, 90015 Oulun kaupunki Puhelin vaihde 08 558 410 faksi 08 557 1490 Verkkosivut https://www.ouka.fi/ymparistonsuojelu

Oulunkaaren ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Utajärvelle tuottaa Pudasjärven hallinnoima Oulunkaaren Ympäristöpalvelut.

Käyntiosoite: Varsitie 7 93101 Pudasjärvi, Postiosoite: PL 10, 93101 Pudasjärvi Utajärven kunnan ympäristöviranomaisen tehtäviä hoitaa ympäristötarkastaja:  Raija Kärenlampi Ympäristönsuojelu raija.karenlampi(at)pudasjarvi.fi 0500 282 946

Operatiivisten palveluiden tuottaja

Kempeleen Jätekuljetus Ky

Avoinna ark. 7:00 – 16:00

puh 08 562 03 10

Ekohaka 7 90440 Kempele

neuvonta@kempeleenjatekuljetus.fi

www.kempeleenjatekuljetus.fi

Operatiivisten palveluiden tuottaja