Kirjaudu sisään Lakeuden EKO

Kirjaudu
sisään

Yleistä tietoa

Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven jäteasemat ovat tarkoitettu kuluttajille. Yritystoiminnasta tulevat jätteet eivät kuulu kunnan järjestämän jätehuollon vastuulle, poikkeuksena liikehuoneistojen ja muu yhdyskuntajäte, jos ne kerätään yhdessä kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kanssa. Näissä tapauksissa jätehuoltomääräysten lajitteluvelvollisuudet (11 §) sitovat myös yrityksiä.

Jätelain (646/2011) § 32 muutos rajasi osan aikaisemmin kuuluneista yrityksistä ja yhteisöistä pois kunnan vastuulta. Jätelain § 33 mukaisesti kunnan on järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.Uusi jätelain pykälä 143 a koskee jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa TSV jätteen todentamiseksi: jätelain 33 §:ssä säädettyä kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua varten on jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta (Materiaalitori). Sitä käytetään kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun edellytyksenä olevan muun palvelutarjonnan puutteen toteamiseen, palvelua koskevien tietojen hallintaan ja käsittelyyn sekä palvelun seurantaan ja valvontaan (voimaan 1.1.2020).

Lakeuden EKO:n alueella jätteiden vastaanotosta sekä käsittelystä huolehtii markkinoilla toimiva yritys: Kempeleen Jätekuljetus Ky. Kempeleen Jätekuljetus Ky pitää kotisivuillaan yrityshinnastoa (www.kempeleenjatekuljetus.fi).  Soveltuvuuteen käsitellä/ottaa vastaan jätteitä voitte olla yhteydessä suoraan Kempeleen Jätekuljetus Ky:n

Yritys voi kilpailuttaa jätteensä vapailla markkinoilla. Huomaa, että jätehuoltoyhtiöiden toimintaa rajoittaa jätelain pykälä 145 a, joka rajaa kunnan sidos- ja hankintayksiköiden toimintaa markkinoilla; kuten myös Oulun Kiertokaari Oy:n, joka on ilmoittanut, ettei ota alueemme yritysjätettä vastaan.

Yrittäjä

Ilmoita jätteesi ja sivuvirtasi materiaalitori.fi – palveluun. Jos jätteellesi ei löydy käsittelijää, ota yhteyttä. Etsimme sinulle käsittelijän yhteistyössä jätealan yritysten kanssa.

Yksityiset hoitolaitokset ja terveysalan yritykset!

Huomioikaa, että terveydenhuollon erityisjätteestä; esim. viiltävä jäte (neulat) ja lääkejäte, tulee tehdä jätteenkuljetussopimus luvanvaraisen jäteyrityksen kanssa. Kuntien sopimuksia apteekkien kanssa ei voida hyödyntää. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta on myös aina laadittava siirtoasiakirja.